Witamy na stronie głównej

**********************************************************************

***********************************************************************

Plakat z wystawy czasowej "Północ - Południe. Okolice Solca Kujawskiego w obiektywach Danuty Adamczyk i Tomasza Palacza"

***********************************************************************

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym ogólnopolskiej konferencji naukowej pn.: Lecznictwo na prowincji. Przeszłość – teraźniejszość.

KOMUNIKAT NR 3 Lecznictwo-na-prowincji-Przeszosc-terazniejszosc

KOMUNIKAT NR 4 Lecznictwo-na-prowincji-Przeszosc-terazniejszosc

***********************************************************************

W zakładce Wycieczka wirtualna można znaleźć spacer po naszej wystawie stałej pt. „Dzieje Solca Kujawskiego i okolic” przygotowany w ramach projektu Kultura w zasięgu 2.0.

***********************************************************************

*****************************************************************

 

MUZEUM BEZ BARIER

 

Szanowni Państwo,

Muzeum wyposażone zostało w schodołaz, który ułatwi osobom niepełnosprawnym pokonanie schodów prowadzących na sale wystawowe.

O chęci zwiedzenia Muzeum i skorzystania ze schodołazu prosimy poinformować telefonicznie (52 387 31 20).

* * * * *

Informacje na temat „Muzeów bez barier” dostępne na stronie www.muzeabezbarier.pl

*****************************************************************

Jeśli chcą Państwo otrzymywać pocztą elektroniczną zapowiedzi wydarzeń odbywających się w Muzeum Solca, prosimy przesłać taką informację na adres muzeum@soleckujawski.pl

*******************************************

"Panorama Solca z przeciwległego brzegu Wisły". Fragment obrazu Konrada Łobockiego, olej na płótnie, lata 70/80-te XX w.

Panorama Solca z przeciwległego brzegu Wisły.

Fragment obrazu Konrada Łobockiego, olej na płótnie, lata 70/80-te XX w.

*****************************************************************

Witamy na stronie Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim.

Nasze Muzeum ma charakter regionalno-historyczny. Gromadzi pamiątki związane z terenem Solca Kujawskiego i jego najbliższą okolicą. Otwarcie placówki nastąpiło w dniu 12 marca 2009 roku w Villi Anna – stuletnim budynku w centrum miasta.

W Muzeum prezentowana jest wystawa stała pt. „Dzieje Solca Kujawskiego i okolic” oraz wystawy czasowe.

WSTĘP WOLNY

Zdjęcie przedstawiające zwiedzających w Muzeum Solca (1) Zdjęcie przedstawiające zwiedzających w Muzeum Solca (2) Zdjęcie przedstawiające zwiedzających w Muzeum Solca (3)

**********************************************************************

     Logo - Rok rzeki Wisły 2017 - Muzea Szlaku Wisły    Logo - Miasto Ludzie Muzeum

http://www.msw.nmm.pl/                      http://miastoludziemuzeum.pl/

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim informuje, że:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim. Dane kontaktowe Administratora to: Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, ul. Toruńska 8 , 86-050 Solec Kujawski, tel. 52 387 31 20, e-mail: muzeum@soleckujawski.pl

2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: p. Natalia Sieracka, tel. 52-387-01-27, e-mail: daneosobowe@soleckujawski.pl

3 Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

 

4 Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

 

5 W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów, w tym na współpracę przy wykonywaniu zadań statutowych Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim. Administrator może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:

 

6 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

7 Ma Pani/Pan prawo do:

 

8 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a.

9 Uprawnienia, o których mowa w punktach 7 i 8 może Pani/Pan realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: muzeum@soleckujawski.pl

10 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim bądź zawarcia umowy albo załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania a w przypadku rozliczeń finansowych – danych niezbędnych do wystawienia dokumentów księgowych, nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt 3.

11 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim informuje, że:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim. Dane kontaktowe Administratora to: Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, ul. Toruńska 8 , 86-050 Solec Kujawski, tel. 52 387 31 20, e-mail: muzeum@soleckujawski.pl

2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: p. Natalia Sieracka, tel. 52-387-01-27, e-mail: daneosobowe@soleckujawski.pl

3 Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

 

4 Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

 

5 W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów, w tym na współpracę przy wykonywaniu zadań statutowych Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim. Administrator może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:

 

6 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

7 Ma Pani/Pan prawo do:

 

8 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a.

9 Uprawnienia, o których mowa w punktach 7 i 8 może Pani/Pan realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: muzeum@soleckujawski.pl

10 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim bądź zawarcia umowy albo załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania a w przypadku rozliczeń finansowych – danych niezbędnych do wystawienia dokumentów księgowych, nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt 3.

11 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.