Nowości

Soleckie Skarby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Dnia 15 marca br. w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła otwarto nową wystawę czasową pt. „Soleckie Skarby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy”. Na ekspozycji można  obejrzeć zdjęcia najciekawszych dokumentów związanych z historią Solca Kujawskiego oraz najbliższych miejscowości, znajdujących się w zasobach bydgoskiego Archiwum Państwowego. Znajdziemy zatem transumpty (czyli uwierzytelnione kopie) przywileju lokacyjnego naszego miasta, wystawione przez władców Polski – Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego czy Augusta II Mocnego. Interesujące są również dokumenty z XVII wieku dotyczące Chrośny oraz wsi olęderskich: Łęgnowa, Otorowa i Makowisk. Z młodszych dokumentów można obejrzeć m.in. XIX-wieczne plany niezrealizowanej soleckiej inwestycji – czyli szpitala. Skarby archiwalne to jednak nie tylko dokumenty. Na wystawie prezentowane są także zdjęcia pieczęci patrona naszego Muzeum – księcia Przemysła, oraz jego krewnych z dynastii Piastów.

Podczas otwarcia wystawy głos zabrał pomysłodawca ekspozycji – pan Krzysztof Klapka – Kierownik Oddziału Popularyzacji Zasobu Archiwalnego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Współpraca soleckiego muzeum oraz bydgoskiego archiwum wykracza bowiem poza ramy aktualnej wystawy czasowej. Jej efektem – o czym wspomniał p. Krzysztof – są także zdjęcia dokumentów wykorzystanych przez solecką placówkę na wystawie stałej.

Wystawę pt. „Soleckie Skarby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy” będzie można oglądać do maja br. Serdecznie zapraszamy!

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.