Nowości

Rajd z Przyłubia do Solca Kujawskiego

Dnia 8 października br. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zorganizowało rajd pieszy z Przyłubia do Solca Kujawskiego. Start marszu miał miejsce na stacji PKP Przyłubie. Stamtąd uczestnicy przeszli w stronę byłego cmentarza ewangelickiego. Po krótkim przedstawieniu przez prowadzącego rajd historii nekropolii, piechurzy obejrzeli teren cmentarza. Następnie grupa udała się w kierunku Solca Kujawskiego, korzystając z zielonego szlaku pieszego im. Tadeusza Dolczewskiego. Już na terenie Solca turyści skręcili w stronę ulicy Toruńskiej. Tam piechurzy zobaczyli miejsce, w którym znajdował się kiedyś cmentarz żydowski. Następnie uczestnicy poznali lokalizację soleckiej synagogi. Niestety po obydwu obiektach, świadczących o obecności na terenie naszego miasta małej, lecz dobrze zorganizowanej społeczności żydowskiej, nie ma już żadnego śladu. Zakończenie blisko dziesięciokilometrowej wędrówki miało miejsce przed siedzibą Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.

Rajd z Przyłubia do Solca Kujawskiego odbył się w ramach projektu „Solec – otwarte miasto” finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.