Nowości

„Młodzi Twórcy Dziedzictwa Europejskiego”

W sobotę 4 Listopada br. mieliśmy przyjemność gościć w murach Muzeum grupę soleckich dzieci. Byli to uczestnicy międzynarodowego projektu „Młodzi Twórcy Dziedzictwa Europejskiego”. Młodzi odkrywcy mieli okazję poznać ciekawostki związane z historią Solca Kujawskiego podczas spaceru ulicami najstarszej części naszego miasta. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystali następnie w czasie warsztatów przygotowanych przez QMAM – Centrum Wspierania w Nauce. Ponadto mieli także możliwość wzięcia udziału w warsztatach kaligraficznych pod okiem Pani Justyny Kubiak.

Zaś w sobotę, 18 listopada, mieliśmy przyjemność gościć grupę „starszą”. Składała się ona z uczniów klas VII-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 4, którzy pod okiem swoich nauczycielek: Marzenny Kuczkowskiej i Jolanty Szubskiej-Rydel, poznawali historię soleckiej kolejowej wieży ciśnień. Okazało się, że temat dziedzictwa można badać nie tylko od strony historycznej, ale także literackiej, informatycznej czy matematycznej. I na dodatek dobrze się bawić. O historii kolei i specyfice zawodów kolejarskich opowiedział uczestnikom pan Mirosław Woźniak.

Projekt „Młodzi Twórcy Dziedzictwa Europejskiego” został zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego, a Muzeum Solca było partnerem przy jego realizacji.

Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.