Konkursy

Konkurs Wiedzy o Solcu Kujawskim 2020.

– Zagadnienia i pytania do Konkursu Wiedzy o Solcu Kujawskim

 • Wymień kilka wcześniejszych wariantów nazwy naszego miasta.
 • Na jakim prawie lokowano Solec?
 • Kim byli flisacy?
 • Dokąd przybyli pierwsi Olędrzy na terenie naszej gminy?
 • Wymień inne wsie olęderskie w pobliżu Solca.
 • Jaka jest geneza nazwy Szwedzkiej Góry w okolicach Chrośnej?
 • Co zniszczyło miasto w 1635 r.?
 • Pod jakim zaborem znalazł się Solec po utracie niepodległości?
 • Czy Solec wchodził w skład Księstwa Warszawskiego?
 • W którym roku w naszym mieście założono ochotniczą straż pożarną?
 • Kiedy nasze miasto uzyskało połączenie kolejowe?
 • Na czym polegała praca w nasycalni?
 • Wyjaśnij nazwę „Solec Drzewny”.
 • Co spowodowało upadek przemysłu drzewnego i zatrzymanie rozwoju gospodarczego miasta?
 • Kiedy wybudowano ratusz?
 • W którym wieku powstała gazownia, rzeźnia miejska?
 • Kiedy rozpoczęto budowę kościoła ewangelickiego?
 • Podaj datę przejęcia Solca przez władze polskie (Po zakończeniu I WŚ).
 • Kto był pierwszym polskim burmistrzem miasta po powrocie Solca do Polski?
 • Jak wyglądał skład narodowościowy mieszkańców miasta po 1920r.
 • Jakie oddziały Wojska Polskiego pojawiły się w mieście w 1920r.?
 • Z jakimi wydarzeniami związana jest nazwa ulicy Ułańska?
 • Jak nazywał się budowniczy murowanego kościoła katolickiego ?
 • Jakie inne budowle w mieście wzniosła jego firma?
 • Jaką nazwę nosi budynek stanowiący siedzibę Muzeum Solca im. księcia Przemysła?
 • Wnętrze kościoła pw.św.Stanisława BiM.
 • Jak nazywali się twórcy dekoracji malarskich  kościoła pw. św. Stanisława BiM , wykonanych w latach 50. XXw.?
 • Jaką scenę przedstawia najważniejsza ozdoba malarska na sklepieniu świątyni , nawiązująca do jej patrona?
 • Z jakiej okazji w kościele pojawiły się wizerunki świętych: Wojciecha, Stanisława i Jacka w 1966r.?
 • Który z ołtarzy jest najstarszym ( barokowym ) zabytkiem świątyni?
 • Opisz elementy herbu Solca (postać, litery, mury).
 • Z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski przy kościele pw. św. Stanisława BiM poświęcono nowy pomnik. Jakie postacie historyczne przedstawia?
 • Z jakim towarem handlowym związana jest nazwa miasta?
 • W którym roku na propozycję wojewody wielkopolskiego miasto przyjęło nazwę Solec Kujawski?
 • Przez ile lat Solec był miastem książęcym?
 • Na którym brzegu Wisły leży Solec Kujawski?
 • Jaką pełną nazwę nosi muzeum w Solcu Kujawskim?
 • Przy jakiej ulicy znajduje się budynek ratusza?
 • W którym roku powstał Klub Sportowy Unia?
 • W którym roku uruchomiono Radiowe Centrum Nadawcze?
 • Co produkowały zakłady PZPS „Kobra”? Przy jakiej ulicy się znajdowały?
 • Co produkował zakład „ZREMB”? Przy jakiej ulicy się znajdował?
 • Od kiedy w mieście działa Kurkowe Bractwo Strzeleckie? Na czym polegała jego działalność dawniej i współcześnie?
 • W którym roku Solec otrzymał prawa miejskie? Od jakiego władcy?
 • Z którego roku pochodzi pierwsza wzmianka pisana o naszym mieście?
 • Kim był Tomasz z Jaksic?
 • W średniowieczu nasze miasto znajdowało się w granicach kasztelanii wyszogrodzkiej. Na terenie jakiego miasta znajdują się obecnie pozostałości grodu w Wyszogrodzie?
 • Z jakim okresem w dziejach naszego miasta kojarzy się Tobie organizacja Selbstschutz?
 • W okolicach jakiej wsi doszło do potyczki między oddziałem niemieckiego Grenzschutzu a oddziałem Powstańców Wielkopolskich?
 • Jaki obiekt wojskowy znajdował się kiedyś na terenie byłej wsi Kabat?
 • Kim był Zdzisław Gierliński?
 • Kim był Henryk Hoffman?
 • Kim była Danuta Mrzyk?
 • W którym roku po raz pierwszy odwiedził nasze miasto prezydent Polski?
 • Czy w naszym mieście istniało kiedyś Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”?
 • Po II wojnie światowej w naszym mieście oprócz Unii, przez kilka istniał drugi klub sportowy. Jak się nazywał?
 • Rozszyfruj skrót K.Z.N.S.
 • Kim był Robert Schiller?
 • Kim był Antoni Nawrocki?
 • Kim był Teofil Pepliński?
 • Kim był Bolesław Maternicki?
 • Kim jest Irena Santor?
 • W którym roku otwarto OSiR?
 • W którym roku otwarto tunel pod torami kolejowymi?
 • W którym roku otwarto Muzeum Solca im. księcia Przemysła?
 • Budynek którego z kościołów w naszym mieście jest najstarszy?
 • Do którego roku dzisiejszy kościół pw. NSPJ stanowił świątynię ewangelicką?
 • Do jakiej zbrodni doszło w Otorowie jesienią 1939 r.?
 • W którym budynku naszego miasta znajdowało się sanatorium?
 • Czy wiesz gdzie znajdował się sklep Supersam?
 • Czy wiesz, gdzie znajdował się sklep Jubilat?
 • Która z nieistniejących już szkół podstawowych w naszym mieście nosiła imię Mikołaja Kopernika?
 • Która z nieistniejących już szkół podstawowych w naszym mieście znajdowała się przy ulicy Mikołaja Kopernika?
 • Która z ulic naszego miasta w okresie międzywojennym nosiła imię Józefa Piłsudskiego?
 • Miejsca pamięci narodowej z terenu miasta i gminy Solec Kujawski.
 • Wybitni solecczanie.

 

– Pocztówki – Prosimy klikać w miniatury w celu powiększenia