Biblioteka cyfrowa

Solecka Biblioteka Cyfrowa to zbiór publikacji oraz skanów czasopism, dotyczących historii Solca Kujawskiego.

Materiały przeglądać można na miejscu, na specjalnie przygotowanym stanowisku komputerowym, zakupionym w ramach dofinansowania na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wśród dokumentów i publikacji znaleźć można między innymi:

-prace magisterskie poświęcone Solcowi

-kroniki organizacji kulturalnych i przedsiębiorstw

-czasopisma, w tym „Wiadomości z ratusza”, „Soleckie wiadomości z ratusza” oraz „Solecki Peryskop”, gazetki szkolne

-ulotki, biuletyny i wydawnictwa okolicznościowe