Szkoły ponadpodstawowe Solca Kujawskiego

Początki szkolnictwa ponadpodstawowego w Solcu Kujawskim sięgają czasów zaborczych oraz dwudziestolecia międzywojennego. Niemniej o nauczaniu na tym poziomie w sposób regularny i ciągły możemy mówić od 1945 roku. Wtedy to, dzięki uporowi miejscowych władz oraz wielu solecczan uruchomiono w naszym mieście Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne oraz Państwową Szkołę Komunikacyjną. Początki były bardzo trudne. Obydwie szkoły były ulokowane w jednym budynku: przy ul. 23 Stycznia 13 (Villa Wegenera), który krótko po II wojnie światowej był w opłakanym stanie. Staraniem wielu mieszkańców Solca, w tym uczniów i nauczycieli, udało się jednak doprowadzić obiekt do stanu używalności. Sytuacja lokalowa poprawiła się w 1958 roku, kiedy to do nowego budynku szkolnego przy ul. 29 Listopada 7 przenieśli się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej.

W związku z rozbudową przemysłu w Solcu Kujawskim, rozwinęło się szkolnictwo zawodowe, które kształciło kadry dla Kujawskich Zakładów Naprawy Samochodów, Zakładów Sprzętu Budowlanego nr 2 oraz innych przedsiębiorstw. Trzeba tutaj dodać, że do soleckiej szkoły samochodowej dojeżdżała przeważnie młodzież spoza Solca, głównie z Bydgoszczy. Ponadto przez dekadę funkcjonowała w Solcu Zasadnicza Szkoła Leśna, przeniesiona ostatecznie do Tucholi w 1979 roku.

Zmiany gospodarcze na przełomie lat 80. i 90. XX wieku wymusiły zmiany dostosowujące nauczanie do potrzeb rynku pracy. Tak powołano Zespół Szkół Zawodowych w Solcu Kujawskim, w skład którego weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Technikum Mechaniczne dla Pracujących. Zmiany nie ominęły również liceum. W 1999 roku z Liceum Ogólnokształcącego Utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych. Do ostatniej poważnej zmiany doszło w 2004 roku. Wówczas z uwagi m.in. na sytuację demograficzną doszło do połączenia Z.S.Z i Z.S.O. i E., w wyniku którego powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Warto także dodać, że w naszym mieście oprócz wymienionej placówki samorządowej, działa także prywatne liceum „Albert”, którego filia powstała na początku XXI wieku.

Wystawa „Soleckie szkoły ponadpodstawowe” przybliża losy miejscowych szkół średnich, w których nauki pobierało kilka pokoleń solecczan a także wielu uczniów dojeżdżających z najbliższej okolicy. Mamy nadzieję, że przedstawione eksponaty a w szczególności zdjęcia przybliżą Państwu nie tylko prozę szkolnego życia – czasy spędzony w szkolnych ławach czy w warsztatach, ale także niezapomniany klimat studniówek, matur i zajęć pozaszkolnych.