Szkoły Podstawowe Solca Kujawskiego i okolic

Wystawa czasowa „Szkoły Podstawowe Solca Kujawskiego i okolic” prezentuje dzieje soleckich podstawówek oraz niewielkich szkół zlokalizowanych na terenie miasta a także w okolicznych wsiach.

Nie wszyscy wiedzą, ale najstarszy budynek szkolny z terenu naszego miasta, pamiętający XIX wiek, znajduje się przy ul. Brzozowej. Pierwszą szkołą z prawdziwego zdarzenia była oddana do użytku w 1874 r. szkoła przy ul. Szerokiej (obecnie Kościuszki), w której uczyły się dzieci katolickie i ewangelickie. W chwili obecnej na terenie Solca funkcjonują dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 działająca w ramach Zespołu Szkół oraz Szkoła Podstawowa nr 4. W szkołach tych uczy się łącznie ponad 1200 dzieci.

Spośród najciekawszych eksponatów zaprezentowanych na wystawie warto zwrócić uwagę na legitymację szkolną Danuty Mrzyk na rok szkolny 1939/1940 – rok szkolny który dla polskich dzieci oraz nauczycieli nigdy się nie rozpoczął… Warty uwagi jest zbiór świadectw szkolnych z dwudziestolecia międzywojennego a także współczesne kroniki szkolne prowadzone z dużą starannością i pietyzmem. Niemal w ostatniej chwili ekspozycja została wzbogacona o pamiątki związane z nieistniejącą od 1975 r. Szkołą Podstawową nr 2. Wystawa to jednak nie tylko zdjęcia oraz pamiątki zgromadzone w gablotach. Każdy zainteresowany może na chwilę powrócić w czasy spędzone w podstawówce i usiąść w twardych szkolnych ławkach, czy też skreślić kredą kilka słów na tablicy bądź uczniowskiej tabliczce.

Budynek szkoły w Olędrach Zamkowych, (obecnie przy ul. Brzozowej).

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Mikołaja Kopernika w Solcu Kujawskim wracają z zajęć do domów. Lata 50. XX wieku.

Szkoła w Otorowie, tzw. „Tysiąclatka” uroczyście otwarta w dniu 01.09.1961 r.

Harcerze – fanfarzyści oznajmiają otwarcie Szkoły Podstawowej nr 4. 06.01.1967 r.

Wybory do samorządu szkolnego w SP nr 3. Lata 70. XX wieku.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki. Lata 80. XX wieku.