Drogi do Niepodległej

W dniu 18 listopada 1918 roku został zaprzysiężony pierwszy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rząd centralny, na którego czele stanął Jędrzej Moraczewski. Proces kształtowania się granic państwa polskiego nie dobiegł jednak końca i trwał jeszcze przez kilka lat.

Wystawa „Drogi do Niepodległej” stara się przybliżyć czynniki, które spowodowały, że po 123 latach Polska powróciła do grona niepodległych państw. Przedstawia także sylwetki postaci, które oddały w tym czasie dla naszego kraju największe zasługi.

Wystawa powstała dzięki materiałom przekazanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie a także dzięki pomocy soleckich kolekcjonerów Kazimierza Porębskiego i Piotra Kopki oraz Adama Manowskiego z Brzozy Bydgoskiej.


Pieniądz zastępczy tzw. Notgeld drukowany na zlecenie władz Solca

Wielkopolski Krzyż Powstańczy

Medal z podobizną Józefa Piłsudskiego, wybity z okazji 10 rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. 1930 r.

Medal z podobizną Ignacego Jana Paderewskiego