Moja Kopalnia Złota

Solec na przełomie XIX i XX w.

W 1871 r. Prusy wygrały wojnę z Francją oraz doprowadziły do końca proces zjednoczenia państw niemieckich pod swoim przewodnictwem. Powstało Cesarstwo Niemieckie, a wraz z nim wielki i chłonny rynek zbytu. Spowodowało to rozwój wielu gałęzi przemysłu. Skorzystał na tym także Solec, który zaczął się rozwijać jako ośrodek przemysłu drzewnego. To z kolei napędzało koniunkturę w innych dziedzinach. Proces ten, pomimo licznych wahań, trwał właściwie aż do wybuchu I wojny światowej.

Niemieckie uroczystości państwowe na soleckim Rynku.

Właśnie wtedy, na początku XX w., swoją szansę w Solcu dostrzegł młody toruński kupiec Reinhold Rygol, który zdecydował się otworzyć tu sklep z materiałami aptecznymi, artykułami żelaznymi, chemikaliami i farbami. Zmysł do interesów, pracowitość i sumienność pozwoliły mu odnieść sukces.

Solecki kupiec Reinhold Rygol (1882-1981)

Wystawa „Moja kopalnia złota” przez pryzmat losów Reinholda Rygola pokazuje zmiany zachodzące w Solcu na przełomie XIX i XX w. na ekspozycji wykorzystano pamiątki rodzinne udostępnione przez potomków Reinholda Rygola, materiały z Archiwum państwowego w Bydgoszczy oraz eksponaty zgromadzone w Muzeum Solca.