Charków-Katyń-Twer-Bykownia

 

Wystawa prezentuje genezę, przebieg i reminiscencje zbrodni na polskich jeńcach wojennych dokonanej przez NKWD w 1940 roku na rozkaz najwyższych władz ZSRR.

Bardzo ważnym elementem wystawy jest przedstawienie okoliczności i dokumentacji fotograficznej związanych z pracami archeologicznymi prowadzonymi przez polskich uczonych w miejscach egzekucji polskich jeńców w latach 90-tych ubiegłego wieku.


Wystawa przygotowana została przez

Fundację Generał Elżbiety Zawackiej