125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej


4 kwietnia 2011 r. minęło dokładnie 125 lat od chwili powstania w naszym mieście Ochotniczej Straży Pożarnej. Żadna organizacja w Solcu nie może się pochwalić tak bogatą tradycją. Powołana „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” solecka Straż trwa mimo, że w międzyczasie zmieniały się państwa, granice i ustroje.

Celem naszej wystawy jest przybliżenie wszystkich aspektów życia strażaków: codziennych szkoleń, akcji ratunkowych, wspólnego spędzania wolnego czasu, a także międzypokoleniowej więzi łączącej młodych ludzi we wspólnym wysiłku niesienia pomocy innym, zarówno 125 lat temu, jak i obecnie.

Niniejsza wystawa jest tylko niewielkim fragmentem zbiorów gromadzonych przez solecką Straż, powstałych dzięki kolekcjonerskiej pasji jej wieloletniego naczelnika Zbigniewa Wiśniewskiego.