Nabytki Muzeum 2010

„Nabytki Muzeum” to wystawa podsumowująca podstawową, czyli kolekcjonerską działalność Muzeum w kończącym się 2010 r. Pokazujemy na niej eksponaty, które trafiły do Muzeum Solca dzięki ofiarności prywatnych osób oraz instytucji z terenu naszej Gminy, a także te które pozyskaliśmy drogą zakupu.

Wystawa „Nabytki Muzeum” to jednak przede wszystkim okazja do podziękowania wszystkim dobrodziejom Muzeum, oraz dowód na to, jak wiele w działalności małych instytucji kultury (takich jak nasze Muzeum) zależy od przychylności i sympatii środowiska w którym one działają.