Wystawa Czasowa
2021

Bronisław Krüger i jego Rodzina

Bronisław Krüger urodził się 31 października 1901 r. w Bydgoszczy w rodzinie Stanisława i Wandy z domu Budnik.

W latach 1920-1922 odbył służbę w wojsku polskim, najpierw w 15. pułku artylerii ciężkiej, a następnie w orkiestrze 62. pułku piechoty.

W 1926 r. ukończył w Bydgoszczy Kurs Drogerzystów. Rok później przeniósł się do Grudziądza, a w 1929 r. zamieszkał w Lubawie. Ożenił się z pochodzącą z Wielkopolski Walerią z domu Tomaszewską. W Lubawie w 1930 r. urodziła się ich córka Regina, od której imienia później nazwę otrzymał zakład fotograficzny Krügerów.

 

Bronisław Krüger i jego rodzina w Solcu Kujawskim

W 1933 r. Krügerowie przenieśli się do Solca Kujawskiego, gdzie pod adresem Rynek 12 Bronisław otworzył drogerię i skład farb oraz zakład fotograficzny. Tu w 1934 r. przyszło na świat ich drugie dziecko – syn Jerzy. Bronisław zaangażował się też w życie społeczne Solca., prowadząc chór kościelny oraz należąc do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

 

II wojna światowa

W czasie II wojny światowej, 13 kwietnia 1940 r. Bronisław Krüger aresztowano, a następnie uwięziono w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, skąd przeniesiono go do obozu w Mauthausen, gdzie pracował w kamieniołomie, a potem jako sanitariusz w szpitalu obozowym. Prawdopodobnie właśnie w szpitalu zaraził się gruźlicą. Na przełomie 1942/1943 r. przeniesiono go do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu. Tam pracował w wytwórni samolotów. Potem, w kwietniu i maju 1945 r. przeżył „marsz śmierci” i 3 maja został wyzwolony przez wojska radzieckie i amerykańskie.

10 czerwca 1945 r. wrócił do Solca Kujawskiego. Niestety „przywiezioną” z obozu gruźlicą zaraziły się dzieci Regina i Jerzy. Córka zmarła w 1952 r. w wieku 22 lat, syn trzy lata później w wieku 21 lat.

 

Po wojnie

Po wojnie Bronisław Krüger działał w Stronnictwie Demokratycznym oraz był m.in. radnym powiatowym. Zmarł w 1970 r. Po jego śmierci jeszcze przez wiele lat zakład fotograficzny prowadziła żona Waleria, która zmarła w 1994 r.

W wielu soleckich domach, wśród rodzinnych pamiątek znajdują się czarno-białe fotografie, które na odwrocie mają okrągłą pieczątkę z napisem: Foto-„Regina”, rynek 12, Solec Kujawski. ta pieczątka świadczy o tym, że zdjęcie to zostało wykonane albo przynajmniej wywołane w soleckim zakładzie fotograficznym, działającym w naszym mieście od 1933 r.

Muzeum Solca otrzymało wspaniały dar. Pan Kazimierz Stępień przekazał nam pamiątki po Walerii i Bronisławie Krügerach. Wśród nich było m.in. kilkaset szklanych negatywów, które dzięki projektowi „Kultura w zasięgu 2.0” zostały zdigitalizowane.

Ten bogaty zbiór zaprezentujemy naszej publiczności muzealnej w kilku tematycznych wystawach czasowych. Cykl ten otwieramy ekspozycją opowiadającą dramatyczne losy Bronisława Krügera i jego rodziny.

 

Poniżej film z otwarcia wystawy pt. „Bronisław Krüger i jego rodzina”

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.