Wystawa Czasowa
2020

Ksiądz Jan Klein. Solecki Proboszcz i Burmistrz 1885-1940

Wystawa czasowa prezentuje sylwetkę kapłana, wielkiego miłośnika historii, niestrudzonego badacza przeszłości Bydgoszczy i okolic. Ksiądz Jan Klein na stałe wpisał się także w dzieje Solca Kujawskiego, biorąc 19 stycznia 1920 roku jako pełnomocnik polskiego rządu udział w przejęciu miasta przez polskie władze. Przez niespełna trzy lata był proboszczem miejscowej parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika a przez ponad rok piastował urząd komisarycznego burmistrza Solca. W 1921 roku wyjechał do Bydgoszczy, gdzie pełnił funkcje archiwariusza miejskiego i kustosza Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy. Następnie organizował i był pierwszym dyrektorem polskiego Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy.

Ksiądz Jan Klein był barwną i bardzo charakterystyczną postacią. Jak pisał Rajmund Kuczma: „Był człowiekiem spokojnym, ale jednocześnie wesołym, życiowym, nie gardził uciechami tego świata”. Był także charakterystyczny ze względu na swoją filigranową posturę. Niski nawet jak na „tamte” czasy, miał tylko 152 cm wzrostu.

Zaangażowanie i patriotyzm księdza Jana Kleina nie uszły uwadze Niemców. Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany i ostatecznie trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie został zamęczony dnia 27 maja 1940 roku.

Wystawa „Ksiądz Jan Klein. Solecki Proboszcz i Burmistrz 1885-1940” powstała dzięki życzliwej pomocy Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy oraz portalu wtg-gniazdo.org.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.