Wystawa Czasowa
2019

Patron

Patron

 

W dniu 10 kwietnia br. w Muzeum Solca otwarto wystawę czasową pt. „Patron”, przygotowaną z okazji przypadającej w tym roku 940 rocznicy męczeńskiej śmierci świętego Stanisława. Zanim jednak zaprosiliśmy gości na ekspozycję, na muzealnej sali konferencyjnej zaprezentowano przedstawienie pt. „Kielich krwi”, w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim. Przedstawienie obrazu scenicznego Zofii Kossak w adaptacji Agnieszki Wysockiej, pokazywało konflikt biskupa krakowskiego Stanisława z królem Bolesławem Szczodrym. Wkrótce po zakończeniu przedstawienia, nastąpiło wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Wiedzy o Solcu Kujawskim. Konkurs jest wspólną inicjatywą naszej placówki oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim. Przeznaczonym dla uczniów soleckich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

 

10 lat Muzeum

 

Po wręczeniu nagród nastąpiła część oficjalna związana z obchodami 10-lecia Muzeum Solca. Potem dyrektor Muzeum Solca, p. Rafał Kubiak, wręczył pamiątkowe medale. Otrzymały je osoby oraz przedstawiciele instytucji, które pomagały nam w organizowaniu wystaw, przekazywały pamiątki oraz wspierały w prowadzeniu naszej działalności. W imieniu władz Solca list gratulacyjny dyrektorowi Muzeum, z podziękowaniem za dotychczasowe działania na rzecz ochrony i promocji soleckiego dziedzictwa kulturowego, wręczyła pani Teresa Substyk – burmistrz Solca Kujawskiego.

 


Św. Stanisław

 

O życiu św. Stanisława wiemy bardzo niewiele. Prawdopodobnie urodził się około 1030-1040 r., a jego ród wywodził się zapewne z małopolskiego Szczepanowa. W 1072 r. został biskupem krakowskim. Jest wielce prawdopodobne, że w 1076 r. asystował przy koronacji Bolesława Śmiałego. Kilka lat później popadł w konflikt z królem, w wyniku którego zabito go 11 kwietnia 1079 r. Jeśli chodzi o fakty, to właściwie cała nasza wiedza.

 

Dzieje konfliktu biskupa Stanisława z królem Bolesławem wywołują wiele emocji i spory nawet teraz, po prawie tysiącu latach. Spierają się w tej kwestii nie tylko historycy. Rozpala on także wyobraźnię literatów, od Wincentego z Kielc (bądź Kielczy) – autora pierwszych żywotów świętego, poprzez Stanisława Wyspiańskiego, a na XX-wiecznych pisarzach kończąc. Licentia poetica pozwala na zajecie jednoznacznego stanowiska, opowiedzenie się za racjami biskupa bądź króla.

 

Podsumowując, rodzący się oddolnie w Krakowie kult zabitego biskupa doprowadził, po licznych perypetiach, do wyniesienia Stanisława ze Szczepanowa na ołtarze. Stało się to w 1253 r., a kult nowego świętego został wpisany w ideologię zjednoczenia Królestwa Polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego. Nic zatem dziwnego, że w powstającym w tym okresie Solcu założono parafię pod wezwaniem właśnie świętego Stanisława, który został patronem Polski i Solca.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.