Wystawa CZasowa
2019

Mam Hobby IV

Pod pojęciem hobby większość z nas ma na myśli klasyczne pasje jak filatelistyka czy numizmatyka, a przecież zbierać można dosłownie wszystko. Ale hobby może mieć charakter niekoniecznie zbieracki, jak na przykład robienie zdjęć. W szerokich ramach hobby mieści się również zainteresowanie sportem, turystyką, rekonstrukcją historyczną i wiele wiele innych. Czasami hobby staje się zawodem. Co w takim razie interesuje mieszkańców naszego miasta? Co zbierają i jakiej pasji poświęcają swój wolny czas solecczanie? Na te pytania staramy się odpowiedzieć wspólnie z hobbystami na

 

Dnia 20 listopada br. otwarto w Muzeum Solca wystawę czasową pt. „Mam Hobby IV”. Jest to jedna z dwóch – obok wystawy Nabytki Muzeum – ekspozycji, która pojawia się w naszej placówce z pewną regularnością. Czwarta edycja wystawy dla hobbystów zgromadziła 21 mieszkańców miasta i gminy Solec Kujawski. Część spośród nich gościło już w Muzeum Solca, wielu jednak po raz pierwszy zaprezentowało swoje pasje szerszej publiczności. Co w takim razie interesuje mieszkańców naszego miasta? Co zbierają i jakiej pasji poświęcają swój wolny czas solecczanie? Na te pytania staramy się odpowiedzieć wspólnie z hobbystami na wystawie pt. „Mam hobby IV”.

 


 

Zgodnie z definicją zawartą w „Słowniku Wyrazów Obcych i Obcojęzycznych” Władysława Kopalińskiego, hobby to: konik, pasja, czyjeś ulubione zajęcie traktowane amatorsko, jako przedmiot osobistego zainteresowania i źródło odprężenia w czasie wolnym od pracy zawodowej.

 

Jak do tej pory w trzech edycjach wystawy czasowej pt. Mam Hobby” wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców Solca oraz okolicznych miejscowości.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.