Wystawa Czasowa
2019

Ksiądz Jan Mąkowski i jego Ziemia Obiecana

W dniu 12 czerwca br. w siedzibie Muzeum Solca im. Księcia Przemysła otwarto wystawę czasową pt. „Ksiądz Jan Mąkowski i jego Ziemia Obiecana”. Ekspozycję poświęciliśmy działalności duszpasterskiej oraz społecznej ks. Jana Mąkowskiego – proboszcza parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim w latach 1921-1933. Ten reemigrant z niemieckiego miasta Wanne, przyczynił się w znacznej mierze do repolonizacji Solca w dwudziestoleciu międzywojennym. Sprowadził ze sobą wielu parafian. W naszym mieście z niezwykłą energią angażował się w życie kulturalne. Wystąpił także z inicjatywą rozbudowy soleckiego kościoła farnego, która nastąpiła w latach 1930-1931 r. Warto pamiętać, że dzięki księdzu Mąkowskiemu w Solcu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej. W skali lokalnej – dla Solca Kujawskiego – był jednym z najważniejszych liderów odradzającej się polskiej społeczności.

 

Wystawa nie ogranicza się tylko do biografii księdza Mąkowskiego. Jest to także znakomita sposobność, by pokazać specyficzne środowisko soleckich reemigrantów i opowiedzieć o roli, jaką odgrywali w międzywojennym Solcu.

 

Wystawa „Ksiądz Jan Mąkowski i jego Ziemia Obiecana” została przygotowana w ramach ogólnowojewódzkiego projektu „Miasto – Ludzie -Wolność”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

 


 

Ksiądz Jan Mąkowski

 

Działalność bohatera naszej wystawy przypadała na czasy, gdy Polska odzyskała, a następnie utraciła Wolność. Ksiądz Jan Mąkowski nie był biernym obserwatorem historii. Wręcz przeciwnie. W skali lokalnej, dla Solca Kujawskiego, był jednym z najważniejszych liderów odradzającej się polskiej społeczności. Umiał do swoich pomysłów przekonywać ludzi. Przybycie, za namową księdza Mąkowskiego do Solca reemigrantów z Wanne było jednym z istotnych kroków w repolonizacji miasta. Nie ma chyba bardziej odpowiedniej postaci w dziejach Solca Kujawskiego, która wpisywałaby się w hasło „Miasto – Ludzie -Wolność” .

 

Ale nasza wystawa nie ogranicza się tylko do biografii księdza Mąkowskiego. Jest to także doskonała sposobność, by pokazać specyficzne środowisko soleckich reemigrantów i opowiedzieć o roli, jaką odgrywali w międzywojennym Solcu.

 

Wystawa „Ksiądz Jan Mąkowski i jego Ziemia Obiecana” to także okazja do zaprezentowania po raz pierwszy soleckiej publiczności zdjęć z „gniewkowskiego” okresu pracy księdza. Pokazujemy je dzięki uprzejmości księdza Tadeusza Krzymińskiego, proboszcza parafii pw. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.