Wystawa Czasowa
2018

Szkoły ponadpodstawowe Solca Kujawskiego

Początki szkolnictwa

Początki szkolnictwa ponadpodstawowego w Solcu Kujawskim sięgają czasów zaborczych oraz dwudziestolecia międzywojennego. Niemniej o nauczaniu na tym poziomie w sposób regularny i ciągły możemy mówić od 1945 roku. Wtedy to, dzięki uporowi miejscowych władz oraz wielu solecczan uruchomiono w naszym mieście Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne oraz Państwową Szkołę Komunikacyjną. Początki były bardzo trudne. Obydwie szkoły były ulokowane w jednym budynku: przy ul. 23 Stycznia 13 (Villa Wegenera), który krótko po II wojnie światowej był w opłakanym stanie. Staraniem wielu mieszkańców Solca, w tym uczniów i nauczycieli, udało się jednak doprowadzić obiekt do stanu używalności. Sytuacja lokalowa poprawiła się w 1958 roku, kiedy to do nowego budynku szkolnego przy ul. 29 Listopada 7 przenieśli się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej.

Szkolnictwo zawodowe

W związku z rozbudową przemysłu w Solcu Kujawskim rozwinęło się szkolnictwo zawodowe. Kształciło ono kadry dla Kujawskich Zakładów Naprawy Samochodów, Zakładów Sprzętu Budowlanego nr 2 oraz innych przedsiębiorstw. Trzeba tutaj dodać, że do soleckiej szkoły samochodowej dojeżdżała przeważnie młodzież spoza Solca, głównie z Bydgoszczy. Ponadto przez dekadę funkcjonowała w Solcu Zasadnicza Szkoła Leśna, przeniesiona ostatecznie do Tucholi w 1979 roku.

Zmiany gospodarcze na przełomie lat 80. i 90. XX wieku wymusiły zmiany dostosowujące nauczanie do potrzeb rynku pracy. Tak powołano Zespół Szkół Zawodowych w Solcu Kujawskim, w skład którego weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Technikum Mechaniczne dla Pracujących. Zmiany nie ominęły również liceum. W 1999 roku z Liceum Ogólnokształcącego Utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych. Do ostatniej poważnej zmiany doszło w 2004 roku. Wówczas z uwagi m.in. na sytuację demograficzną doszło do połączenia Z.S.Z i Z.S.O. i E., w wyniku którego powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Oprócz wymienionej placówki samorządowej, działa także prywatne liceum „Albert”, którego filia powstała na początku XXI wieku.

Wystawa „Soleckie szkoły ponadpodstawowe”

Wystawa „Soleckie szkoły ponadpodstawowe” przybliża losy miejscowych szkół średnich, w których nauki pobierało kilka pokoleń solecczan, a także wielu uczniów dojeżdżających z najbliższej okolicy. Mamy nadzieję, że przedstawione eksponaty a w szczególności zdjęcia przybliżą Państwu nie tylko prozę szkolnego życia – czasy spędzony w szkolnych ławach czy w warsztatach, ale także niezapomniany klimat studniówek, matur i zajęć pozaszkolnych.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.