Wystawa Czasowa
2018

Pontyfikat Jana Pawła II w filatelistyce w 40. Rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Kolekcja Kazimierza Porębskiego

W 2018 r. mija 40. rocznica wyboru Karola kardynała Wojtyły na papieża. Rozpoczął się wtedy pontyfikat Jana Pawła II, który trwał ponad 26 lat i obfitował w wiele wydarzeń, niektórych bardzo dramatycznych. W tym okresie cały świat przeszedł wiele przeobrażeń, zwłaszcza Europa, w której rozpadł się blok państw komunistycznych. Papież Jan Paweł II był aktywnym uczestnikiem tych wydarzeń. W czasie 104 pielgrzymek odwiedził 129 krajów, dzięki czemu zyskał sobie tytuł „Pielgrzyma Pokoju”

Żeby opowiedzieć o tym pontyfikacie wyczerpująco, trzeba by wielotomowego wydawnictwa. Przygotowując wystawę na taki temat, trzeba uciekać się do skrótów i uproszczeń.

My postanowiliśmy opowiedzieć o pontyfikacie Jana Pawła II i o jego dziedzictwie, poprzez pryzmat znaczków pocztowych. Towarzyszyły one Jego pielgrzymkom czy też ważnym wydarzeniom, w których uczestniczył. Jan Paweł II został upamiętniony na kilku tysiącach znaczków opublikowanych w kilkuset emisjach. Dużą część z nich możemy zobaczyć na naszej wystawie.

Jej organizacja stała się możliwa dzięki współpracy z soleckim kolekcjonerem, filatelistą, panem Kazimierzem Porębskim, który zbiera znaczki o tematyce papieskiej od kilkudziesięciu lat, a od kilku lat opracowywał swoją kolekcję do prezentacji na wystawie w Muzeum Solca. Bez pana Kazimierza, jego pasji i pracowitości, ta wystawa nigdy by nie powstała. Przypomnijmy sobie zatem pontyfikat papieża Jana Pawła II, oglądając znaczki pocztowe z całego świata, czasami z jego najegzotyczniejszych części, nawet takich o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.