Wystawa Czasowa
2017

Twarzą do Wisły. Miasto-Ludzie-Rzeka

Znaczenie Wisły dla Solca Kujawskiego

Gdyby nie nadwiślańskie położenie, Solec Kujawski prawdopodobnie nigdy by nie powstał. Już pierwsza wzmianka źródłowa z 1263 r. mówi o Solcu jako o nadrzecznej osadzie handlowej. Przez większość z ponad 750 lat istnienia Solca Kujawskiego, Wisła była ważnym, a czasami najważniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój miasta. Niekiedy decydowała też o jego regresie. Między innymi właśnie z powodu Wisły w okolicach Solca zaczęli osiedlać się przybysze z Holandii, którzy wywarli duży wpływ na gospodarkę i wygląd okolicznych wsi. Nadwiślańskiemu położeniu Solec zawdzięczał też dynamiczny rozwój na przełomie XIX i XX w., związany z rozwojem przemysłu drzewnego. Nic więc dziwnego, że na początku lat 20. XX w. władze miasta chciały nawet zmienić jego nazwę na Solec nad Wisłą …

Wisła była też granicą. Najpierw była granicą państwową oddzielającą Królestwo Polskie od Państwa Zakonnego. Była wtedy także miejscem spotkań, gdy na wiślanych wyspach odbywały się rokowania polsko-krzyżackie. W późniejszych wiekach Rzeka oddzielała posiadłości Solca od dóbr należących do Torunia. Ale Wisła może być też zagrożeniem. Mieszkańcy Solca na przestrzeni kilkuset lat przekonali się o tym wielokrotnie. Powodzie nawiedzają miasto od czasów najdawniejszych, aż po dziś dzień. Niestety, także beztroski letni wypoczynek nad Rzeką może skończyć się tragedią. Dziś znaczenie gospodarcze Wisły jest dla Solca dużo mniejsze, a znaczenie transportowe Rzeki jest praktycznie żadne. Czy zatem rola Wisły w przyszłości będzie się ograniczać tylko do funkcji rekreacyjnych? Czy nadwiślańskie tereny będą tylko miejscem niedzielnych spacerów, ewentualnie wypraw wędkarskich?

Wystawa „Twarzą do Wisły. Miasto – Ludzie – Rzeka”

Wystawa „Twarzą do Wisły. Miasto – Ludzie – Rzeka” jest próbą pokazania miastotwórczej roli Wisły w dziejach Solca Kujawskiego, a także wpływu Rzeki na życie mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Pokazuje, że nadwiślańskie położenie może być szansą, ale też zagrożeniem, że Królowa Polskich Rzek może być źródłem dochodów, ale i strat. Może też być wymarzonym miejscem wypoczynku. Ekspozycja próbuje również zasygnalizować odpowiedź na pytanie czy Wisła znowu może być dla Solca ważna gospodarczo? Na wystawie można obejrzeć kilkadziesiąt zdjęć prezentujących nadwiślańskie okolice Solca od końca XIX, aż po wiek XXI. Towarzyszą im pocztówki, mapy, dokumenty i eksponaty związane z żeglugą śródlądową. Osobna, ale integralna część wystawy, poświęcona jest Wiśle jako natchnieniu artystów. Zobaczyć na niej można obrazy, rysunki, grafiki i plakaty, których głównym tematem jest Wisła lub krajobraz nadwiślański z okolic Solca Kujawskiego, ale nie tylko.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.