Wystawa Czasowa
2016

Lata dwudzieste, lata trzydzieste... Solec Kujawski w dwudziestoleciu międzywojennym

Dwudziestolecie międzywojenne zmieniło oblicze Solca Kujawskiego. Zarówno na dobre (przynajmniej z polskiego punktu widzenia) jak i na złe. Na początku 1920 r., gdy Solec wracał w granice państwa polskiego, Polacy stanowili tu zaledwie kilkuprocentową mniejszość, tak słabą, że bez wykorzystania dotychczasowego,  niemieckiego aparatu urzędniczego, zarządzanie miastem było praktycznie niemożliwe. Pod koniec tego okresu, w 1939 r. nasze miasto było już zrepolonizowane, a Niemcy stanowili niespełna 10% mniejszość. Była to zasługa wielu ludzi, ale najbardziej chyba burmistrza Teofila Peplińskiego oraz proboszcza Jana Mąkowskiego, który z miejscowości Wanne w Westfalii przybył do Solca wraz z częścią swoich tamtejszych parafian. Z drugiej strony, przed I wojną światową Solec był dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem przemysłu drzewnego, produkującego towary na rynek niemiecki. Wojna światowa, a następnie pojawienie się granicy polsko – niemieckiej odbiło się bardzo negatywnie na gospodarce miasta i z tym problemem miejscowe władze nie były w stanie sobie poradzić. W związku z tym bezrobocie w Solcu osiągało często zastraszający poziom.

Dzisiaj przy pomocy ponad 200 zdjęć oraz kilkudziesięciu eksponatów, chcemy Państwu przybliżyć ten bardzo ciekawy fragment dziejów naszego miasta. Mamy oczywiście świadomość, że nasza wystawa nie oddaje w pełni złożoności tego okresu. Pamiętajmy, iż wówczas zdjęcia robiono dużo rzadziej i na ogół z okazji uroczystych lub radosnych wydarzeń. Mamy jednak nadzieję, że mimo tych ograniczeń ekspozycja Lata dwudzieste, lata trzydzieste … Solec Kujawski w dwudziestoleciu międzywojennym przybliży współczesnym mieszkańcom Solca Kujawskiego życie solecczan sprzed 80. – 90. lat.

Wystawa mogła powstać dzięki materiałom przekazanym bądź udostępnionym przez: Jadwigę Bretes, Jadwigę Czajkowską, Sabinę Domanowską, Elżbietę Galasińską, Marię Gżyl, Mirosławę Jankowiak, Marię Jochemczyk, Annę Kamińską, Martę Kliś, Marię Kniołę, Krystynę Kołtuńską, Elżbietę Krasińską, Helenę Kubiak, Marię Kubiak, Urszulę Łapę, Irenę Mielecką, Annę Molewską, Jadwigę Nijaką, Halinę Nowakowską, Janinę Pawzun, Teresę Piłakowską, Barbarę Rakowską-Mila, Zofię Rujner, Annę Sadowską, Irenę Santor, Annę Szczepaniak, Halinę Szczepańską, Jadwigę Szymaniak, Mariannę Tylicką, Romanę Wiącek, Helenę Wojnowską, Gertrudę Zielińską, Bogumiłę Zych, Bolesława Boczkaję, Piotra Czarneckiego, Aleksandra Delika, Henryka Florka, Czesława Gżyla, Henryka Hoffmana, Alfreda Kamieniarza, Dariusza Kamińskiego, Sylwestra Korpusa, Jakuba Kucharskiego, Janusza Lewandowskiego, Zygmunta Łapkę, Tima Peppela, Czesława Przybyła, Michała Rygola, Zygmunta Sobisia, Tomasza Tesmera, Zdzisława Trzcińskiego, Macieja Turalskiego, Norberta Szatkowskiego, Zbigniewa Wawrzyniaka, Romana Zakrzewskiego oraz Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, Klub Sportowy „UNIA” Solec Kujawski, Ochotniczą Straż Pożarną w Solcu Kujawskim i Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.