Wystawa Czasowa
2015

PO WOJNIE

Solec Kujawski w latach 1945-1947

Kończyła się wojna. Większość ludzi marzyła o powrocie do normalnego życia, życia jakie znali jeszcze sprzed wojny. Niektórzy mieli nadzieję, że będzie tak, jaki kiedyś. Inni nie mieli złudzeń co do nieuchronności nadchodzących zmian i próbowali się przystosować. Jeszcze inni, wręcz przeciwnie, chcieli te zmiany kreować. Byli też tacy, którzy ze straceńczą determinacją starali się powojennemu zniewoleniu Polski przeciwstawić. Każdą z tych postaw można znaleźć w powojennych dziejach Solca Kujawskiego.

Lata 1945-19147 był okresem, w którym z jednej strony próbowano wznowić działalność niektórych przedwojennych organizacji społecznych i politycznych, ale z drugiej strony zaczęto tworzyć też zupełnie nowe, te ostatnie często dzięki odgórnej, zewnętrznej inicjatywie. Podobne zjawiska występowały w życiu gospodarczym czy szkolnictwie. A wszystko to w niepewnej atmosferze tymczasowości i przejściowości, przemieniającej się niepostrzeżenie w ustrój totalitarny.

Dziękujemy za pomoc w organizacji wystawy tym wszystkim, którzy udostępnili nam swoje rodzinne pamiątki. Szczególnie dziękujemy panu kapitanowi Alojzemu Gładykowskiemu, Prezesowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz, który wiosną 1945 r. walczył w okolicach Solca Kujawskiego z wojskami sowieckimi. Dziękujemy także Archiwum Państwowemu w Bydgoszczy oraz Instytutowi Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy. Bez tego wsparcia nasza wystawa byłaby o wiele uboższa.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.