Wystawa Czasowa
2014

II Wojna Światowa w Solcu

1 września 2014 r. minęło 75 lat od dnia, w którym Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę. Już po siedmiu dniach walk Solec Kujawski znalazł się pod okupacją hitlerowską. Miesiąc później, w październiku, tereny, na których leży nasze miasto, zostały włączone do Rzeszy. O tym tragicznym okresie w dziejach Solca Kujawskiego opowiada nasza wystawa czasowa.

Solec w planach okupantów miał stać się miastem czysto niemieckim. W tym celu rozpoczęła się eksterminacja Polaków, którzy w przyszłości mogliby być liderami polskiej społeczności. Byli oni mordowani przez miejscowych Niemców z Selbstschutzu, czy na mocy wyroków niemieckich sądów. Inni byli wysyłani do obozów koncentracyjnych, skąd tylko nielicznym udało się wrócić. Polaków nie pochodzących z byłego zaboru pruskiego wysiedlano do Generalnej Guberni. Tych, którzy pozostali, przesiedlano na przedmieścia. Zakładano, że przynajmniej część z nich uda się zgermanizować.

Planowano też przebudowę miasta, tak by jego centralny plac, czyli Rynek, nazywany wtedy Platz der Freiheit (Plac Wolności) nabrał bardziej germańskiego charakteru. Szkice tych planów, przechowywane w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, można zobaczyć na naszej wystawie.

Przypominamy też o jeńcach wojennych: Anglikach, Francuzach, Włochach i Rosjanach, więźniach toruńskiego Stalagu XXA, którzy w położonych w Solcu obozach pracy, budowali drogi czy wały przeciwpowodziowe, umacniali brzegi Wisły i pracowali w soleckich zakładach. Próbujemy też pokazać życie codzienne soleckich Polaków i Niemców.

Mamy nadzieję, że nasza ekspozycja choć w części przybliży Państwu soleckie realia tych ponurych lat.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.