Wystawa Czasowa
2012

50 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Transportowiec” w Solcu Kujawskim

Dynamiczny rozwój soleckiego przemysłu w latach powojennych, oraz związany z nim szybki wzrost liczby mieszkańców Solca Kujawskiego wymusiły gwałtowny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu było budownictwo spółdzielcze. W dniu 3 października 1962 r. grupa pracowników Kujawskich Zakładów Naprawy Samochodów w Solcu Kujawskim, skupionych wokół Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców, założyła Spółdzielnię Mieszkaniową o nazwie „Transportowiec”. Pierwszym prezesem Spółdzielni został p. Alfons Domanowski, który pełnił tę funkcję przez 29 lat. Po kilku latach, kiedy mogli do niej należeć tylko pracownicy KZNS – spółdzielnia zmieniła charakter na powszechny. Chyba nikt spośród członków założycieli nie przypuszczał wówczas, że SM „Transportowiec” zmieni w takim stopniu krajobraz naszego miasta.

Działalność Spółdzielni nie ograniczała się tylko do budowy bloków mieszkalnych. Wraz z powstawaniem osiedli organizowano także działalność kulturalną i społeczną. Przy SM „Transportowiec” działała m.in. grupa harcerska „Niezawodni” a lukę na kulturalnej mapie miasta wypełniał Osiedlowy Klub Spółdzielczy „Baltazar”. Na przełomie lat 80. i 90. życie kulturalne miasta ze Spółdzielni przeniosło się do Soleckiego Domu Kultury.

Wystawa „50 lat SM „Transportowiec” w Solcu Kujawskim”, przypomina jaki wpływ Spółdzielnia wywarła na układ urbanistyczny miasta, a także przedstawia działalność kulturalną skierowaną do mieszkańców spółdzielczych osiedli jak i całego Solca.

Wystawa powstała dzięki pomocy Spółdzielni Mieszkaniowej „Transportowiec”, a także: Marii Bieleckiej, Wiesława Czajora, Alfonsa Domanowskiego, Janusza Kasaka, Marii Kubiak, Janiny Pawzun, Cezarii Polatowskiej, Grażyny Rochny-Woźniak, a także redakcji Soleckich Wiadomości z Ratusza.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.