Wystawa czasowa
2010

730 lat Otorowa

Kiedy i w jakich okolicznościach powstała wieś Otorowo nie wiadomo. Z mroków dziejów wyłoniła się 16 października 1280 r. Wtedy to, w nieistniejącej dziś, i dlatego trudnej do zlokalizowania wsi Rzepka, zawarto porozumienie między księciem gdańskim Mściwojem II (1220-1294) a księciem kujawskim Ziemomysłem (ok. 1245-1287). Do zawarcia tego porozumienia przyczynił się kasztelan wiślicki Dobiesław Sądowic z rodu Odrowążów oraz jego żona Zwinisława. W uznaniu ich zasług książę Mściwój nadał im dwie wsie: Łęgnowo i Otorowo, oraz zrzekł się w nich wszystkich swoich uprawnień.

730. rocznica pojawienia się Otorowa w źródłach pisanych to dobry pretekst by poprzez wystawę czasową przybliżyć najważniejsze wydarzenia z jego długiej historii, a także zaprezentować eksponaty tę historię ilustrujące: dokumenty królewskie z XVII-XVIII w., z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, pocztówki z czasów zaborów oraz zdjęcia z okresu PRL-u. Całość uzupełniają współczesne fotografie Danuty Adamczyk, Justyny Kubiak i Alfonsa Domanowskiego, rzeźby Pawła Walukiewicza oraz obrazy Jerzego Janczura.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.