Nowości

Publikacje

„DOKUMENTY MIASTA SOLCA KUJAWSKIEGO z lat 1571-1760” opracowali Katarzyna Smorowińska i Adam Szefer pod redakcją Marcina Hlebionka

Od Wydawców

Niniejsze wydawnictwo ma charakter popularno-naukowy, a jego celem jest przybliżenie czytelnikowi życia mieszkańców Solca Kujawskiego w jego aspekcie prawnym, ekonomicznym oraz społecznym. Naukowcom zaś ma ułatwić dostęp do materiałów źródłowych. Składa się ono z krótkiego wstępu traktującego o ustroju miasta w czasach przedrozbiorowych oraz dziejów najdawniejszego zasobu archiwalnego, a jego zasadniczą część stanowi edycja źródeł z epoki nowożytnej z lat 1571-1760.

Zakupu publikacji dokonać można przy stoisku z pamiątkami w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. Cena: 7 zł.

Rafał Kubiak, „100 lat kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim 1912-2012”

W roku 2012 kościół pw św. Stanisława Biskupa i Męczennika obchodził 100-lecie swego istnienia. Poświęcenie soleckiej świątyni nastąpiło w niedzielę 15 grudnia 1912 r. Od tego czasu kościół św. Stanisława na stałe wrósł w krajobraz Solca i można powiedzieć, że stał się jednym z jego symboli. Rozbudowany na początku lat 30-tych, wspaniale ozdobiony malowidłami na początku lat 50-tych, zawierający piękne barokowe ołtarze z wcześniejszych soleckich kościołów, jest dziś bez wątpienia najwspanialszym zabytkiem naszego miasta.

Niniejsze opracowanie skupia się na dziejach soleckiego kościoła św. Stanisława jego budowy, rozbudowy, dekoracji wewnętrznych czy wyposażenia. Drugą część publikacji stanowi poczet soleckich proboszczów z 1904-2012.

Powyższa publikacja jest do nabycia w cenie 10 zł przy stoisku z pamiątkami w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.

Okładka wydawnictwa, Marcin Hlebionek, „Parafia katolicka w Solcu Kujawskim. Wybór źródeł XVI-XX w.”
Okładka wydawnictwa, Marcin Hlebionek, „Parafia katolicka w Solcu Kujawskim. Wybór źródeł XVI-XX w.”

Marcin Hlebionek, „Parafia katolicka w Solcu Kujawskim. Wybór źródeł XVI-XX w.”

Solec Kujawski 2009, s. 60.

„Parafia katolicka w Solcu Kujawskim. Wybór źródeł XVI-XX w.” jest pierwszą publikacją wydaną przez Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Autorem wydawnictwa jest dr Marcin Hlebionek – pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca zawiera wybrane źródła pisane dotyczące parafii. Przede wszystkim przedstawiono najciekawsze protokoły z wizytacji kanonicznych soleckiego kościoła. Całość uzupełniają fragmenty dokumentów miejskich oraz pieczęcie parafii. Ponadto czytelnik będzie miał możliwość zapoznać się z zarysem dziejów soleckiej parafii p.w. Św. Stanisława, do momentu rozbiórki starego drewnianego kościoła (1909 r.).

Powyższa publikacja jest do nabycia w cenie 10 zł przy stoisku z pamiątkami w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.

„Rocznik Solecki”

Cykliczne wydawnictwo Muzeum Solca zawierające artykuły dotyczące historii naszego miasta i okolic. Obecnie liczy 11 edycji (Stan na rok 2021.) Zapraszamy do zapoznania się ze spisami treści. Roczniki można nabyć w cenach od 5 do 25 zł.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.