Nowości

Jak działa Muzeum?

Forma: prezentacja połączona z pracą
własną uczniów
Czas trwania: ok. 45 min.
Lekcja dla dzieci w wieku 8-15 lat,
maksymalnie 25 osób
Podczas tych zajęć dzieci poznają zasady funkcjonowania Muzeum, sposobów gromadzenia eksponatów oraz ich
katalogowania, aby samodzielnie dokonać charakterystyki muzealiów lub ich replik. W czasie zajęć uczniowie obcują z przedmiotami, poznają ich historię i znaczenie. Dzięki temu lepiej rozumieją znaczenie eksponatów i potrzebę ich ochrony.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.