Wojciech Lipiński

ks. Wojciech Lipiński (ok. 1692 r.-1768) – proboszcz solecki w latach 1726-1768; Pochodził z Pomorza, studiował w seminarium włocławskim, w 1719 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wojciecha Ignacego Brudzińskiego; 5 marca 1726 r. mianowany przez biskupa włocławskiego Krzysztofa Antoniego Szembeka na probostwo soleckie, na którym pozostał aż do śmierci; w latach 1735-36 wybudował nowy drewniany kościół w Solcu Kujawskim (istniejący do 1909 r.), w którego podziemiach, pod ołtarzem głównym został pochowany.