Stanisław Kuligowski

Stanisław Kuligowski (12.11.1921 – 08.05.1993), szewc, filantrop; Urodził się w Cekcynie pod Tucholą. Od 1935 roku zamieszkał wraz z rodziną w Solcu Kujawskim. 28 stycznia 1957 roku założył zakład szewski – był mistrzem szewskim i cholewkarskim. Swój zakład prowadził aż do śmierci. Za swoją rzetelną i sumienną pracę otrzymał między innymi następuj±ce wyróżnienia i odznaczenia: Uchwałą Rady Państwa – Srebrny Krzyż Zasługi, Uchwałą Zarządu Izby Rzemieślniczej – Honorową Odznakę Rzemiosła. W latach 1977-1988 powoływany przez Izbę Rzemieślniczą na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej – Czeladniczo – Mistrzowskiej – dla rzemiosła szewskiego. Wykształcił ośmioro uczniów w zawodzie szewskim. Jego ostatnią wolą było – aby należący do niego dom przy ul. Piastów przeznaczyć na Dom Pogodnej Jesieni. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Piotra Skargi w Solcu Kujawskim.