Roman Zakrzewski

Roman Zakrzewski (06.01.1931-05.10.2011) – popularyzator historii Solca Kujawskiego; Rodowity solecczanin. W młodości był sportowcem (piłkarzem i lekkoatletą) „Wichru” i „Unii”. W późniejszych latach był samorządowcem (radnym Miejskich Rad Narodowych w Solcu Kujawskim i Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej) i społecznikiem. Działał w Stronnictwie Demokratycznym. W latach 1972-86 był Przewodniczącym Koła SD w Solcu Kujawskim. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Był wieloletnim członkiem Towarzystwa Miłośników Solca Kujawskiego, wielkim pasjonatem i popularyzatorem historii naszego miasta. Swoje wspomnienia, a także relacje zebrane od innych mieszkańców Solca i okolicznych wsi, publikował na łamach „Soleckiego Peryskopu”, „Soleckich Wiadomości z Ratusza” i „Rocznika Soleckiego”. Gdy zaczęło powstawać Muzeum Solca, przekazał do jego zbiorów wiele pamiątek. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Piotra Skargi w Solcu Kujawskim.