Jan Pelikant

Jan Pelikant (20.10.1906-20.09.1995) – wieloletni proboszcz parafii pw. św. Stanisława B. i M. w latach 1948-1978; Urodził się w Józefowie. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1932 r. Po święceniach był wikariuszem w Wągrowcu, a następnie administratorem w Strzyżewie Kościelnym. Wojnę spędził w Częstochowie. W latach 1945-1948 ponownie administrował w Strzyżewie. W latach 1948-1978 był proboszczem parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim. W tym czasie doprowadził m.in. do gruntownego odnowienia wnętrza kościoła. Przez pewien czas opiekował się także poewangelickimi kościołami pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Solcu Kujawskim oraz Matki Bożej Królowej Polski w Plątnowie. Po przejściu na emeryturę pozostał w Solcu Kujawskim. Zmarł 20 września 1995 r. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Piotra Skargi w Solcu Kujawskim. Ksiądz J. Pelikant zapisał się w pamięci solecczan jako gorliwy i oddany swoim parafianom kapłan, a także jako serdeczny człowiek. Jego imię nosi dziś jedna z ulic na Osiedlu Leśnym. Pamięci ks. Pelikanta jest także poświęcona tablica na ścianie kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.