Jan Klein

Jan Klein, (21.09.1885-27.05.1940) – ksiądz, historyk, burmistrz Solca Kujawskiego, proboszcz solecki w latach 1918-1921. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1910 roku. Był wikariuszem w Kamieńcu i Strzelnie a następnie administratorem parafii Chomiąża w powiecie mogileńskim i Krostkowie w powiecie wyrzyskim. W październiku 1918 roku został proboszczem parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu, zastępując ks. Franciszka Wolskiego. W styczniu 1920 roku został mianowany przez wojewodę pomorskiego burmistrzem Solca. Urząd ten pełnił do 01.03.1921 r. Następnie przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie pracował w Bibliotece Miejskiej w charakterze kustosza. W 1923 roku ks. Klein otrzymał zadanie zorganizowania Muzeum Miejskiego, został też pierwszym dyrektorem tej placówki. W 1925 roku wyjechał z Bydgoszczy, aby objąć parafię Cieszewo koło Miłosławia. W 1928 roku władze kościelne powierzyły ks. Kleinowi parafię Chomętowo koło Szubina. We wrześniu 1939 r. aresztowany przez Niemców. Przetrzymywany w kilku obozach, w 1940 roku wywieziony do Oranienburga-Sachsenhausen. Tam zmarł w dniu 27.05.1940 r. Ks. Klein był autorem opracowania pt.; „Bractwo Strzeleckie w Bydgoszczy”, a także wielu artykułów zamieszczonych w Dzienniku Bydgoskim, Kurierze Poznańskim i Ziemi.