Franciszek Samojedny

Franciszek Samojedny (18.11.1939 – 03.06.2010) – jeden z założycieli soleckiej SOLIDARNOŚCI, radny; Urodził się we wsiOstrowite koło Golubia-Dobrzynia. Po ukończeniu szkoły zawodowej wyjechał w poszukiwaniu pracy na Śląsk, gdzie pracował w kopalni. W 1964 r. przybył do Solca Kujawskiego, i podjął pracę w ZREMB-ie, gdzie po pewnym czasie został brygadzistą. 29 sierpnia 1980 r. zorganizował wraz ze współpracownikami strajk popieraj±cy postulaty wysuwane przez strajkujących w Gdańsku stoczniowców. 5 września brał udział w spotkaniu z Lechem Wałęsą, który wyjaśniał procedury tworzenia w zakładach nowego związku zawodowego. 9 września zarejestrował w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim SOLIDARNOŚĆ w Bydgoszczy Komitet Założycielski w ZREMB-ie. Pod koniec września został przewodniczącym soleckiego oddziału Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ SOLIDARNOŚĆ, którą pełnił do 6 lipca 1981 r. Prowadził działalność organizacyjno-informacyjną oraz zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych. Jako delegat soleckich związkowców współpracował m.in. z Janem Rulewskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego 14 grudnia zorganizował 7-godzinny strajk w ZREMB-ie, a następnie zajął się organizowaniem pomocy dla internowanych. 23 lutego 1982 r. został aresztowany i bez wyroku spędził w więzieniu 10 miesięcy. Zarzuty usłyszał dopiero na przełomie sierpnia i września a wyrok (9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i kara grzywny) usłyszał już po wyjściu na wolność. Jednocześnie próbowano Go skompromitować, oskarżając o zagarnięcie pieniędzy związkowych, ale ostatecznie 27 września 1984 r. sprawę umorzono. Przez całe lata 80-te nadal kontynuował działalność opozycyjną, m.in. współpracując przy organizacji Dni Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy oraz kolportując w Solcu niezależne wydawnictwa. Brał także udział w protestach przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. W 1988 r. podczas reaktywowania SOLIDARNOŚCI, solecki ZREMB wraz z bydgoskim FAMOR-em były pierwszymi zakładami w Regionie Bydgoskim w których ponownie powstały niezależne organizacje związkowe, a Franciszek Samojedny ponownie stanął na czele Oddziału NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Solcu Kujawskim. Już w wolnej Polsce przez dwie kadencje, w latach 1990-1998, był radnym Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim (w latach 1990-94 był zastępcą przewodniczącego Rady oraz przewodniczył Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego). Za działalność opozycyjną został odznaczony Medalem Za Wytrwałość dla NSZZ Solidarność (1980-1990) Region Bydgoski, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury oraz Dyplomem „za szczególne osiągnięcia i zasługi w ochronie i kształtowaniu kultury polskiej poprzez organizowanie, tworzenie i rozpowszechnianie niezależnych wydawnictw w latach osiemdziesiątych”. W 2008 r. jako jeden z pierwszych odpowiedział na apel o pomoc w organizowaniu soleckiego muzeum, któremu przekazał bardzo cenne materiały ze swojej działalności opozycyjnej z lat 80-tych oraz wiele wydawnictw z tzw. drugiego obiegu. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Piotra Skargi w Solcu Kujawskim.