Petycja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do podpisania e-petycji w sprawie realizacji konwencji do spraw ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niematerialne dziedzictwo to:

  • tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego
  • sztuki widowiskowe
  • zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne
  • wiedzę i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata
  • umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym

czyli wszystkie te aspekty, które sprawiają, że kultury narodowe oraz regionalne są niepowtarzalne i barwne. Polska do tej pory nie zrobiła nic, by wprowadzić podpisaną kilka lat temu konwencję. Postępujący proces globalizacji i unifikacji kultur europejskich sprawia, że coraz ważniejszą kwestią staje się dbanie e o tradycję, pielęgnowanie jej i zapoznawanie z nią kolejnych pokoleń.

E-petycję można podpisać tutaj: PETYCJA