Otwarcie wystawy czasowej pt. „Patron”

W dniu 10 kwietnia br. w Muzeum Solca otwarto wystawę czasową pt. „Patron”, przygotowaną z okazji przypadającej w tym roku 940 rocznicy męczeńskiej śmierci świętego Stanisława. Zanim jednak zaprosiliśmy gości na ekspozycję, na muzealnej sali konferencyjnej zostało zaprezentowane przedstawienie pt. „Kielich krwi”, w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim. Przedstawienie obrazu scenicznego Zofii Kossak w adaptacji Agnieszki Wysockiej, było poświęcone konfliktowi biskupa krakowskiego Stanisława z królem Bolesławem Szczodrym. Wkrótce po zakończeniu przedstawienia, nastąpiło wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Wiedzy o Solcu Kujawskim. Konkurs jest wspólną inicjatywą naszej placówki oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, przeznaczoną dla uczniów soleckich szkół podstawowych oraz ponad-podstawowych. Po wręczeniu nagród nastąpiła część oficjalna związana z obchodami 10-lecia Muzeum Solca. Dyrektor Muzeum Solca – p. Rafał Kubiak wręczył pamiątkowe medale osobom oraz przedstawicielom instytucji, które pomagały nam w organizowaniu wystaw, przekazywały pamiątki oraz wspierały w prowadzeniu naszej działalności. W imieniu władz Solca list gratulacyjny dyrektorowi Muzeum, z podziękowaniem za dotychczasowe działania na rzecz ochrony i promocji soleckiego dziedzictwa kulturowego, wręczyła pani Teresa Substyk – burmistrz Solca Kujawskiego.