Otwarcie wystawy czasowej pt. Mam Hobby IV

Dnia 20 listopada br. otwarto w Muzeum Solca wystawę czasową pt. „Mam Hobby”. Jest to jedna z dwóch – obok wystawy Nabytki Muzeum – ekspozycji, która pojawia się w naszej placówce z pewną regularnością. Czwarta edycja wystawy dla hobbystów zgromadziła 21 mieszkańców miasta i gminy Solec Kujawski. Część spośród nich gościło już w Muzeum Solca, wielu jednak po raz pierwszy zaprezentowało swoje pasje szerszej publiczności. Co w takim razie interesuje mieszkańców naszego miasta? Co zbierają i jakiej pasji poświęcają swój wolny czas solecczanie? Na te pytania staramy się odpowiedzieć wspólnie z hobbystami na wystawie pt. „Mam hobby”.