Otwarcie wystawy czasowej pt. „Ksiądz Jan Mąkowski i jego Ziemia Obiecana”

W dniu 12 czerwca br. w siedzibie Muzeum Solca im. Księcia Przemysła otwarto wystawę czasową pt. „Ksiądz Jan Mąkowski i jego Ziemia Obiecana”. Ekspozycja poświęcona jest działalności duszpasterskiej oraz społecznej ks. Jana Mąkowskiego – proboszcza parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim w latach 1921-1933. Ten reemigrant z niemieckiego miasta Wanne, przyczynił się w znacznej mierze do repolonizacji Solca w dwudziestoleciu międzywojennym, sprowadzając ze sobą wielu parafian. W naszym mieście z niezwykłą energią angażował się w życie kulturalne, wystąpił także z inicjatywą rozbudowy soleckiego kościoła farnego, która nastąpiła w latach 1930-1931 r. Warto pamiętać, że dzięki księdzu Mąkowskiemu w Solcu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej. W skali lokalnej – dla Solca Kujawskiego – był jednym z najważniejszych liderów odradzającej się polskiej społeczności.

Wystawa nie ogranicza się tylko do biografii księdza Mąkowskiego. Jest to także znakomita sposobność, by pokazać specyficzne środowisko soleckich reemigrantów i opowiedzieć o roli, jaką odgrywali w międzywojennym Solcu.

Wystawa „Ksiądz Jan Mąkowski i jego Ziemia Obiecana” została przygotowana w ramach ogólnowojewódzkiego projektu „Miasto – Ludzie -Wolność”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

 

Podczas otwarcia wystawy, Muzeum otrzymało podziękowania od uczestników projektu „Klik w kulturę”, przygotowanego przez Bibliotekę Publiczną w Solcu Kujawskim.