Otwarcie wystawy czasowej pt. „Długi powrót do Polski”

W dniu 9 listopada br. w siedzibie Muzeum Solca otwarto wystawę czasową pt. „Długi powrót do Polski”, przygotowaną z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zanim jednak zgromadzeni tego dnia goście zaczęli zwiedzać ekspozycję, wręczono nagrody w konkursach pt. „Na tropach niepodległej”, skierowanych do uczniów soleckich szkół. W ramach konkursów dzieci i młodzież, w zależności od kategorii wiekowej, przygotowała prace plastyczne, albumy, a także prezentacje multimedialne dotyczące setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz miejsc pamięci znajdujących się na terenie miasta i gminy Solec Kujawski.

Wystawa „Długi powrót do Polski” obejmuje w zakresie chronologicznym lata 1772-1924 i prezentuje dzieje Solca od I rozbioru Polski do symbolicznego zakończenia procesu repolonizacji miasta i zmiany jego nazwy na Solec Kujawski. Trzeba bowiem pamiętać, że o ile Polska wróciła na mapy Europy i świata po 123 latach, o tyle rozłąka Solca z Polską trwała dłużej, bo aż 148 lat. Na wystawie można dowiedzieć się dlaczego na początku XX wieku nasze miasto było na wskroś zgermanizowane. Zaprezentowano także jak przebiegała repolonizacja Solca i kto miał w tym zakresie największe zasługi. Ekspozycja została okraszona m.in. oryginalnymi pamiątkami po reemigrantach, którzy w latach 20. XX wieku przybyli z Niemiec do Polski.

Wystawa „Długi powrót do Polski” mogła powstać dzięki pomocy państwa Czesławy i Bogdana Grzegorków pana Mirosława Pawlaka, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.