Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada świętujemy 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Święto Niepodległości zostało ustanowione w rocznicę przekazania Józefowi Piłsudskiemu władzy wojskowej przez Radę Regencyjną w 1918 r. Upamiętnia cały skomplikowany i wieloetapowy proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

Pocztówka patriotyczna ze zbiorów Muzeum Solca.

Oficjalnie 11 listopada jako święto państwowe ustanowiony został w 1937 r. Święto to zostało zniesione w 1945 r. przez komunistów i przywrócone dopiero w 1989 r.