MUZEALNE SPOTKANIA Z FOTOGRAFIĄ

Konkurs dla dzieci i młodzieży organizowany przez Muzeum w Koszalinie!

Konkurs pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Ministra Edukacji Narodowej RP skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (pod warunkiem nieukończenia 18 roku życia).

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w danym muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu.

Szczegóły można znaleźć pod adresem: http://muzeum.koszalin.pl/?q=node/395