Konkurs „Ile wiesz o historii Solca Kujawskiego III”

Od dziś, z okazji otwarcia wystawy czasowej „Nabytki Muzeum 2012” można brać udział w konkursie „Ile wiesz o historii Solca Kujawskiego III”. Kupony z 6 pytaniami można pobierać od pracowników Muzeum aż do 30.03.2013. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na połowę pytań. Co ciekawe, podpowiedzi znaleźć można w czasie zwiedzania wystawy stałej o historii naszego miasta.

 

Osobny konkurs przewidziany jest dla posiadaczy konta na Facebooku. Zapraszamy do brania udziału: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=519171781439359&set=a.171379119551962.34952.167872219902652&type=1&theater

 

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu „Ile wiesz o historii Solca”, zwanego dalej konkursem, jest Muzeum Solca im. księcia Przemysła z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim, zwane dalej Muzeum.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 30.01.2013 , a zakończy dnia 30.03.2013.

3. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które w podanym w pkt. 2 okresie odwiedzą Muzeum i wypełnią formularz, wyłączając osoby zatrudnione przez organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 13 roku życia wymagany jest podpis opiekuna lub rodzica pod klauzulą o przetwarzaniu danych.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podanie odpowiednich danych kontaktowych. W przypadku podania nieprawdziwych danych, nie podpisania klauzuli o ochronie danych osobowych lub nie podania danych kontaktowych formularz będzie nieważny.

5. By formularz był ważny minimum 50% odpowiedzi musi być poprawna.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez losowanie. Ze zwycięzcami Muzeum skontaktuje się w przeciągu tygodnia od daty rozstrzygnięcia na podany przez nich numer telefonu lub e-mail.

7. Nagrodami w konkursie są zestawy upominków. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

8. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie Muzeum, a w przypadku braku takiej możliwości, przesłane zostaną pocztą.

9. Wszelkie pytanie odnoście konkursu można kierować do pracowników Muzeum.