Kalendarz historyczny – zakończenie hitlerowskiej okupacji Solca Kujawskiego

W dniu 23 stycznia 1945 roku zakończyła się trwająca ponad 5 lat niemiecka okupacja Solca Kujawskiego. Tego dnia do naszego miasta wkroczyły pierwsze oddziały sowieckie, a następnego dnia oddziały polskie. Tymczasowym burmistrzem Solca został Teofil Chwarczyński. Powołano też Tymczasowy Komitet Miasta na którego czele stanął ks. Franciszek Hanelt. Chociaż żołnierze armii niemieckiej pojawiali się w Solcu i okolicach jeszcze w marcu 1945 r. to dzień 23 stycznia przyjmuje się za kres hitlerowskiej władzy w naszym mieście.

Data ta została utrwalona w nazwie jednej z głównych soleckich ulic (przed wojną nosiła ona imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, a w czasie wojny Adolfa Hitlera).