Kalendarz historyczny – zamordowanie króla Polski Przemysła

720 lat temu, 8 lutego 1296 r. w Rogoźnie został zamordowany król Polski Przemysł.
Pochodził on z wielkopolskiej gałęzi dynastii piastowskiej. Urodził się w 1257 r. Prawdopodobnie był ojcem chrzestnym naszego patrona, który właśnie po Przemyśle Wielkopolskim otrzymał swoje imię.

Król Przemysł wg Jana Matejki (źródło: Wikipedia).