Kalendarz historyczny – wybuch Powstania Wielkopolskiego

95 lat temu, 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie, czasami zwane też Powstaniem Grudniowym. Powstanie to zakończyło się sukcesem i przesądziło o przyznaniu Polsce w Traktacie Wersalskim ziem wielkopolskich.

Powstańcy wielkopolscy na pozycjach – styczeń 1919 r. (źródło: Wikipedia).

Powstanie Wielkopolskie swym zasięgiem objęło południowe granice naszej gminy. Na cmentarzu przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika spoczywają dwaj powstańcy wielkopolscy Michał Dyrda z Jaksic i Franciszek Piotrowski z Pęchowa polegli w styczniu 1919 r. pod Chrośną. Ich zwłoki zostały 30 marca 1921 r. przeniesione na solecki cmentarz przykościelny, a w 1936 r. na mogile ustawiono pomnik.

Grób powstańców wielkopolskich w Solcu Kujawskim.