Kalendarz historyczny – śmierć św. Stanisława

937 lat temu, 11 kwietnia 1079 r. został zabity biskup krakowski św. Stanisław – patron Solca Kujawskiego.
Okoliczności śmierci biskupa Stanisława ze Szczepanowa są niejasne i do dziś wzbudzają kontrowersje wśród historyków. Nie ulega jednak wątpliwości, że śmierć ta była wynikiem konfliktu pomiędzy biskupem a królem Polski Bolesławem Śmiałym.
Na ołtarze biskup Stanisław został wyniesiony w 1253 r. a jego kult odegrał dużą role w procesie jednoczenia Królestwa Polskiego po rozbiciu dzielnicowym.
Święty Stanisław jest patronem soleckiej parafii farnej i całego miasta. Jego popiersie widnieje też w herbie Solca Kujawskiego.

Święty Stanisław na pocztówce z dwudziestolecia międzywojennego (ze zbiorów Muzeum Solca).