Kalendarz historyczny – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś, 1 sierpnia mija 71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, nieudanej próby oswobodzenia naszej stolicy z rąk niemieckich, przed wkroczeniem wojsk sowieckich.

Powstanie trwało 63 dni. W wyniku niemieckiego ludobójstwa, a także w czasie walk zginęło ok. 150000 cywilów i ok. 16000 powstańców. Ponadto 150000 warszawiaków zostało wywiezionych do Niemiec na roboty przymusowe a 50000 trafiło do obozów koncentracyjnych, gdzie wielu z nich zmarło. Straty Niemców i ich sojuszników szacowane są na 10000-15000 zabitych i rannych. W wyniku walk, a po ich zakończeniu także w wyniku systematycznych działań Niemców, w dzielnicach objętych Powstaniem zostało zburzonych ok. 85% budynków.

W 2009 r. Sejm Rzeczpospolitej ustanowił 1 sierpnia świętem państwowym: Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego.