Kalendarz historyczny – rocznica powrotu Solca do Polski

W dniu 19 stycznia bieżącego roku mija 96. rocznica powrotu Solca w granice niepodległej Polski. W uroczystości przejęcia miasta, która odbyła się na soleckim rynku, wzięli udział żołnierze III Pułku Ułanów Wielkopolskich z ppłk Władysławem Mosiewiczem na czele. Burmistrzem komisarycznym Solca został ks. Jan Klein.

Powrót stał się faktem dzięki postanowieniom Traktatu Wersalskiego, na mocy którego Polsce przyznano większość Wielkopolski oraz fragment Pomorza Gdańskiego.