Kalendarz historyczny – rocznica agresji sowieckiej

75 lat temu, 17 września 1939 r. Związek Sowiecki zaatakował walczącą z Niemcami Polskę. Była to realizacja jednego z postanowień zawartych w tajnym protokole załączonym do paktu Ribbentrop – Mołotow. Ostatecznie pod okupację sowiecką trafiło 51,6% przedwojennego terytorium Polski.

Spotkanie żołnierzy sowieckich i niemieckich – 20 września 1939 r., okolice Brześcia (źródło: Wikipedia).