Kalendarz historyczny – pierwszy solecczanin poległ na froncie I wojny światowej.

100 lat temu, 24 września 1914 r. pierwszy solecczanin Hermann Bartz poległ na froncie I wojny światowej (wg Tim Peppel, Verlustlisten Schulitz). W sumie w latach 1914-1918 poległo ponad 200 mieszkańców naszej gminy.

Cmentarz żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej (źródło: Wikipedia).